Hva kan jeg?

  • Følge opp / kontrollere byggearbeidene i byggefasen
  • Kontrahering av entreprenører og leverandører
  • Utarbeide anbudsgrunnlag (kravspesifikasjoner), arrangere anbudskonkurranser blant entreprenører, anbudsevaluering
  • Tilstandsvurdering / tilstandskontroll
  • Vedlikeholdsplanlegging (vedlikeholdsplan)
  • Skadevurdering og forslag til utbedringer
  • Ytelser dokumenteres med rapport, etter avtale